להיות בטוח כי לעובד יש ביטוח

להיות בטוח כי לעובד יש ביטוח

עובדים זרים, המגיעים מרחבי העולם אינם רק פועלים שכירים,
אלא בעלי זכויות אשר מעסיקיהם חייבים למלא במסגרת החוק.
אחת מאותן זכויות היא הזכות לקבלת טיפול רפואי באמצעות חובת ביטוח רפואי לעובדים זרים.

בישראל קיים חוק ביטוח בריאות ממלכתי המאפשר עפ"י החוק לכל אזרח ותושב ישראל,
קבלת שירותי רפואה בסיסיים ומתקדמים דרך קופות החולים ובתי החולים השונים בארץ.
לכן אזרחים זרים השוהים בישראל, באופן זמני גם אם לטווחי זמן ארוכים אינם זכאים לביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
על מנת לשמור על זכויותיהם של העובדים הזרים נחקק בכנסת חוק "עובדים זרים" באוקטובר 2001 ובו צו חדש המסדיר את עניין הביטוח הרפואי לעובדים זרים.

מה אומר החוק?

על מעסיק עובד זר, שאינו תושב ישראל חלה חובת רכישת פוליסת ביטוח בריאות עבור העובד.
החוק אינו מבדיל בין עובדים זרים חוקיים ושאינם חוקיים, וגם אינו מציין מה היקף המשרה שבה הוא עובד.
פירוש הדבר כי על כל מעסיק לספק לעובדיו הזרים ביטוח רפואי עובדים זרים ואין זה משנה אם הם מועסקים במשרה מלאה או חלקית.
הפוליסה של עובד זר חייבת לכלול את כל המרכיבים הנדרשים בהתאם לחוק.
המעסיק מחליט באיזו חברה לבטח את העובד, לחברת העובדים הזרים אסור לכפות ביטוח בחברה או הסדר מסוים.
הפוליסה נרכשת למשך שנה ויש לחדשה לשנה נוספת 3 חודשים לפני תאריך הסיום.

מה כולל ביטוח רפואי לעובדים זרים?

 • בדיקות שונות אצל רופא או צוות רפואי מתאים.
 • טיפולי חירום בחדר מיון- עפ"י הגדרות בסל הבריאות או באישור רופא או ממד"א.
 • בדיקות ע"י רופאים מומחים.
 • ביצוע בדיקות הדמיה שונות.
 • ניתוחים שונים.
 • מימון אשפוז בבית חולים וכן הוצאות נלוות לאשפוז.
 • ביצוע בדיקות מעבדה שונות.
 • רכישת תרופות.
 • כיסוי בהריון-לאחר תקופת אכשרה של 9 חודשים.
 • גיבוס וחבישה לאחר פציעות.
 • מימון הטסת גופת עובד זר לארץ מוצאו במקרה מוות.
 • ישנן פוליסות המעניקות כיסוי למימון הטסת העובד אם אינו כשיר לעבוד במשך כמה חודשים.
 • אפשרות לכיסוי טיפולי שיניים- עד לתקרה מסויימת.

ביטוח עובדים זרים

מה אינו כולל הביטוח עפ"י החוק?

תאונת עבודה – בדומה לכל נפגע עבודה המבוטח בביטוח לאומי,
גם עובדים זרים יהיו זכאים לפיצויים מהביטוח הלאומי עבור הימים בהם נפגע כושר עבודתם כתוצאה מהפגיעה,
ובמקרה הצורך אף יקבלו קצבת נכות.
תאונת דרכים – במקרה של פגיעה מתאונת דרכים,
המעסיק ועובדו יהיו פטורים מתשלום בעבור השירותים הרפואיים.
פעולות איבה – על פי החוק הישראלי אדם שנפגע  באירוע טרור אינו משלם עבור השירותים הרפואיים אותם עליו לקבל,
ואין זה משנה אם מדובר באזרח המדינה או לא.
תחומים נוספים שאין חובה לכסות בפוליסת הביטוח הבסיסית לעובדים זרים הם טיפולים ושירותים פסיכולוגיים,
מחלות קיימות, לידה, בדיקות גנטיות, סיעוד, אשפוז וטיפולים בבעיות בתפקוד המיני וטיפולי פוריות.

החשיבות בביטוח לעובדים זרים:

אין לזלזל בחשיבות הנושא שכן ביטוח העובד מכסה גם את המעסיק,
המעסיק אינו מכיר את העובד הזר ולא יודע אילו בעיות בריאותיות עלולות לצוץ במהלך העסקתו,
חובת המעסיק לדאוג לעובד הזר ולכן אם לא קיים ביטוח יהיה עליו לשאת בהוצאות הרפואיות במקרה ויהיו כאלו.
כמו כן במצב חירום כל אדם הזקוק לטיפול רפואי יקבל אותו באופן מיידי ומסור,
חשיבותו של הביטוח הרפואי היא בתשלום שידרש לאחר מכן, אדם שאינו מכוסה ביטוחית,
ובפרט עובד זר, יידרש לשלם סכומי עתק עבור הטיפול הרפואי שקיבל.

מה דינו של מעסיק שאינו דואג לביטוח עבור עובדיו?

מעסיק שאינו מבטח עובד זר בביטוח רפואי מכל סיבה שהיא עובר עבירה פלילית ולפיכך עלול לעמוד לדין ולהסתכן בעונשים משמעותיים.